Kineske mudre izreke i priče

Čupanjem pomagati mladicama da rastu – 拔苗助长

U državi Sung je živeo jedan seljak koji se strašno sekirao što mladice u njegovoj bašti rastu vrlo sporo. Svaki dan je odlazio u baštu, sedeo pored i posmatrao mlade biljke. Tako je prošlo nekoliko dana, a njemu se činilo da mladice nisu ni malo porasle, te je postao strašno nervozan, šetao je levo – desno pričajući sam sa sobom: “Šta da radim kako bi moje mlade povrćke brže izrasle? Moram da smislim neki dobar plan!”

Sledećeg jutra je seljak trčećim korakom pohitao ka bašti i čim je stigao do nje, počeo je da vuče na gore svaku biljčicu ponaosob, toliko je bio zauzet da je ostao u bašti do predvečerja, sve dok svaku mladicu nije izvukao na gore. Kad je završio “posao”, posmatrao je mladice koje su zaista izgledale veće nego pre, i bio je jako zadovoljan svojim radom.

Kada se vratio kući, umorno, ali i samozadovoljno je saopštio svojim ukućanima: “Danas sam stvarno premoren od posla, ali sam zato pomogao našim biljkama u bašti da porastu brže nego što bi same rasle.” Kad je to čuo njegov sin, brzo je otrčao do bašte, kad tamo – imao je šta i da vidi: sve biljke su već bile uvenule i polegle po zemlji! 

Kineski filozof Mencije (371. – 289.god.p.n.e.) je ispričao ovu alegoriju kako bi prikazao štetu koja nastaje kršenjem prirodnog zakona razvoja neke pojave, stvari ili bića, usled subjektivne nestrpljivosti i nepromišljene užurbanosti. Stvar koja je imala lep početak i potencijal razvoja je uništena preteranom i nepotrebnom nervozom da se nešto brže završi, čime je osoba pokazala elementarno nepoznavanje prirodnog toka stvari. Poslovica “čupanjem pomagati mladicama da rastu” se i u savremenoj Kini vrlo često koristi u gore navedenom značenju i kontekstu.

Kravi svirati liru – 对牛弹琴

U vreme Zaraćenih država, živeo je jedan muzičar po imenu Gung Mingji koji se bavio komponovanjem i sviranjem na liri. On je bio pravi virtuoz u sviranju lire, svi su voleli da ga slušaju i jako su ga poštovali zbog njegovog talenta i umeća.

Kada je lepo sunčano vreme, voleo je da ode u prirodu da svira. Jednoga dana, uputio se ka obližnjem šumarku, na prijatnom prolećnom vetru su se nežno njihale grane žalosne vrbe, a u blizini je jedna stara smeđa krava pasla travu. Doživevši kravu kao svoju publiku, Gung Mingji je sa najvećim entuzijazmom na liri zasvirao vrlo sofisticiran muzički komad. Međutim, krava je totalno nezainteresovano nastavila da pase. Gung Mingji je pomislio da je ova melodija isuviše ozbiljna da bi je krava razumela, te je promenio tonalitet i krenuo da svira nešto mnogo jednostavnije. Međutim, krava je i dalje ostala indiferentna prema njegovom muziciranju i nastavila mirno da žvaće travu. Gung Mingji se sada već razbesneo, svim svojim umećem zasvirao je pesmu koju najbolje zna! Ovaj put, krava je samo mahnula repom kako bi oterala obada koji joj je stao na slabinu i neumorno nastavila da pase.

Kada je Gung Mingji najzad shvatio da je stara smeđa krava potpuno nezainteresovana za njegovo muziciranje, osetio je veliko razočarenje. Vratio se potišten kući, a kad je svojim najbližima ispričao šta se desilo, oni su ga tešili: “Nemoj da se sekiraš i da gubiš samopouzdanje! Muzika koju ti komponuješ i sviraš je predivna, samo što nije za kravlje uši!”

Na osnovu ove pričice nastala je poslovica “kravi svirati liru” koja se i danas često koristi u Kini, i znači da osobi koja je na nižem stepenu duhovnog razvoja pokušavate da objasnite uzvišene istine i principe. Ova poslovica bi se najpribližnije mogla uporediti sa našom izrekom “bacati bisere pred svinje”.   

Vladar čovekoljubac je nepobediv  仁者无敌

Kralj Liang Hui se žalio Menciju: “Država Đin je oduvek bila najjača država pod kapom nebeskom, to je opšte poznata stvar. Ali, otkad sam ja na vlasti, na istoku smo poraženi od države Ći, tu sam izgubio najstarijeg sina;  na zapadu nam je država Ćin zauzela 700 lija teritorije; na jugu trpimo poniženja od strane države Ču. Mnogo se stidim zbog svega toga i ne znam kako da se iskupim pred svim postradalima u ratovima.

Kralju Liang Huiu Mencije na to odgovara: „Onaj ko ima samo 100 lija zemlje može da postane kralj svih država pod kapom nebeskom. Prema narodu treba da vodite politiku čovekoljublja, da umanjite kazne, smanjite poreze, duboko preorete zemljište, i iskorenite korov. Mlade ljude treba da motivišete da u slobodno vreme neguju svoj moral u smislu odanosti prema roditeljima i starijima, kako u porodici tako i u društvu, i oni će biti spremni da se suprotstave vojskama država Ćin i Ču. Ima država koje ne brinu o svome narodu i seljacima, pa narod ne uspeva da odgoji dovoljno žita i povrća da prehrani svoje roditelje, roditelji trpe hladnoću i glad, a porodice se raspadaju. Vi, kralju, treba da napadnete takve zemlje koje ne brinu o svom narodu, tada Vam je pobeda zagarantovana. Zato se kaže „vladar čovekoljubac je nepobediv, nadam se da Vaše Visočanstvo neće mnogo oklevati u izboru svog pravca.“

Scroll to Top