PREVODI

Uticaj kineske drevne filozofije na nastanak i razvoj tradicionalne kineske medicine (TKM)

Tradicionalna kineska medicina (TKM – nadalje će se u celom tekstu navoditi samo skraćenica TKM u značenju tradicionalne kineske medicine) nastaje pre 5000 godina u neolitskoj Kini. Tokom Perioda Proleća i jeseni (770. god. p.n.e. – 476. god. p.n.e.) i Perioda Zaraćenih država (475. god. p.n.e. – 221. god. p.n.e.) stvara se teoretska osnova TKM. U ovom periodu, najvažnija dela koja se tiču TKM su: 山海经 (Šanhai đing) – „Klasik o planinama i morima“ 黄帝内经 (Huangdi neiđing) – „Medicinski kanon Žutog cara“ 神农本草经 (Šennung bencao đing) – „Šennungov klasik o herbalnoj medicini“ Osnovni princip TKM je holistički princip. TKM se

Read More »
Scroll to Top