Rezime:

Na Zapadu poznata pod naslovom Knjiga promene (Ji đing), a u Kini poznata kao Promena Džoua (《周易》), ova knjiga predstavlja jedno od najvažnijih kineskih klasičnih dela. Mada kineski filozofi kroz istoriju smatraju da ovo delo pripada Konfučijevoj tradiciji, istina je da ona nastaje mnogo pre nego što je Konfučije rođen, te se konfučijanstvo na nju nadovezuje svojim shvatanjima, a i razni drugi mislioci crpu inspiraciju iz nje.  

U narodu, vlada mišljenje da je to knjiga gatanja, a ona je bila zapravo važna za razvoj društva i civilizacije u Kini, kultivisanje pojedinca, izgradnju porodice itd. Ova knjiga je prebogata mudrošću, tj. istorijskim pričama i poukama o tome kako da čovek bude častan, moralan i uspešan, kao i poslovicama koje su se do danas sačuvale u kineskom narodu.

Otkrivanjem osnovnih kosmičkih zakona, ovo delo nas uči kako da ovladamo vremenom i prostorom i kako da uspostavljanjem harmonije u svom životu, širimo pozitivan uticaj na vidljivi i nevidljivi mikro i makrokosmos. Ovo predavanje ima za cilj da svim sadašnjim ili budućim ljubiteljima Knjige promene približi osnovne kosmiške principe i da ih nauči kako da iste primenjuju u svakodnevnom životu – poslu, ljubavi, zdravlju, porodici i dr. Promena je neprekidna i sveprisutna, treba je razumeti, navići se na nju i naučiti prepoznati unapred kada ona dolazi, te se na vreme pripremiti i prilagoditi.

Predavanje sa youtube je održano online na poziv Konfucijevog instituta Univerziteta u Banjoj Luci marta 2022.godine.

O autorki:

Dr Nataša Simić se već 26 godine bavi proučavanjem kineske duhovnosti, počev od osnovnih studija na Univerzitetu u Beogradu, kada se najviše zainteresovala za daoizam i to svoje interesovanje ovekovečila radom koji se zove Dao de đing – svet tajni i apsurda Lao Cea, preko magistarskih studija u Kini (Beijing Normal University – 北京师范大学), kada se više posvetila proučavanju kineskog jezika kroz književnost – čitanjem i proučavanjem kineske savremene književnosti. Ipak, magistarski rad na temu Uticaj filozofije Čuang Cea na stvaralaštvo savremenog dramskog pisca Guo Šisinga pokazuje da autorka i dalje gaji najveće interesovanje za kinesku drevnu filozofiju. Svoja dva najveća interesovanja – za kinesku filozofiju i za kosmologiju konačno je krunisala spajanjem u doktorskoj tezi na temu Dao Neba u Knjizi promene (Beijing Normal University, 2012). Ova teza objašnjava filozofiju kosmosa i prirode u Knjizi promene, a Knjiga promene se ne tretira kao priručnik za gatanje, već pre svega kao duboko i mistično filozofsko delo. Doktorski rad sadrži i delove prevoda originalnog teksta Knjige promene – direktno sa staro-kineskog na srpski jezik. Osim filozofijom Knjige promene, dr Nataša Simić se bavi pisanjem i prevođenjem tekstova o kineskoj kulturi, kao i držanjem predavanja iz kineskog jezika, kulture i filozofije. U praktičnom životu je prevodilac za kineski jezik i turistički vodič. Prevela je „Knjigu o Beogradu“ Gorana Vesića na kineski i „O socijalističkom sistemu sa kineskim karakteristikama“ He Jitinga na srpski jezik. Trenutno se bavi književnim prevođenjem.

Dr Nataša (Kostić) Simić, prevodilac kineskog jezika, kineski prevod.

Scroll to Top